Genel

TEV Öğrenci Bursu Koşulları Nelerdir? Kimler Alabilir?

YKS sonuçları açıklandı. Üniversite tercihi yapacak ve burs almak isteyen öğrenciler hangi kurumların burs verdiğini araştırmaya devam ediyor. Okurken maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenci adayları için Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı öğrencilere burs imkanı sağlamaya devam ediyor. TEV,2020-2021 Öğretim Yılı bursu başvuru tarihlerini 21 Eylül-18 Ekim arası olarak açıkladı.

İşte TEV’in Başvuru detayları:
 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Ara sınıflar için :
  • Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,
  • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
  • 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak.
  • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Eklenecek Belgeler

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu ‘TEV Burs Başvuru Formu’ nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, tek bir şeffaf folyoya konulması gerekmektedir.

 

Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

 

 • TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir.)
 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler (2.3. ve 4 sınıfa geçenler bu belgeyi ekleyecekler ): Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

  Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge,

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler

İlgili Makaleler