Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı 750 Personel Alacak! İzmir, İstanbul, Trabzon…

Ticaret Bakanlığı 750 personel alımı yapacağını duyurdu. İzmir, İstanbul, Artvin, Ardahan, Trabzon gibi pek çok ilden alım yapacak olan Ticaret Bakanlığı başvurusu için son gün 18 Ağustos 2021. İş arayan vatandaşlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Sözlü ve fiziksel sınava tabii tutulacak adaylar için katılım şartları

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991) ve
daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası
ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma
ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik,
uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun
olmak,

d. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili
KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

e. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

f. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı,
körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı
ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli
sağlık kurulu raporu almak,
Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecektir.(Başvuru aşamasında
istenilmeyecektir.)

İlgili Makaleler