Kamu HaberleriPersonel Alımı

Ticaret Bakanlığı 750 Personel Alacak! Son Başvuru Tarihi 18 Ağustos!

Ticaret Bakanlığı toplamda 750 kişilik alım yapacağını duyurdu. Alım yapılacak iller Ağrı 70 750 Antalya 10 Ardahan 5 Artvin 40 Edirne 100 Gaziantep 30 Giresun 1 Hakkâri 20 Hatay 50 Iğdır 5 İstanbul 267 İzmir 5 Kırklareli 5 Kilis 50 Kocaeli 8 Mardin 2 Mersin 5 Muğla 5 Sakarya 1 Samsun 4 Şanlıurfa 15 Şırnak 40 Trabzon 5 Van 5 Zonguldak olarak ifade edildi. Başvuru detayları…

Erkek Adaylar için;

Başlangıç çizgisi ile 4.istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar 21.5 metre uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi
ile 6. istasyon arası genişliği 12 metre uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası 23 metre olarak düzenlenen ve 8
istasyondan oluşan parkurun toplam uzunluğu 56.5 metreden oluşmaktadır. (Ek-1)

Kadın Adaylar için;

Başlangıç çizgisi ile 4. istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar 20.5 metre uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi
ile 6. istasyon arası genişliği 9 metre uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası 23 metre olarak düzenlenen ve 8 istasyondan
oluşan parkurun, toplam uzunluğu 52.5 metreden oluşmaktadır.

Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta, başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 metre genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden
alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır.

Öncelikle adaylara komisyon yetkilileri tarafından fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Parkur esnasında gerçekleşen herhangi
bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan
sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991) ve
daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası
ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma
ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik,
uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun
olmak,

d. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili
KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

e. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

f. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı,
körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı
ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli
sağlık kurulu raporu almak,
Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecektir.(Başvuru aşamasında
istenilmeyecektir.)

İlgili Makaleler