Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru İlanı Yayınladı!

Ticaret Bakanlığı Muhafaza memurluğu giriş sınavı ilanı yayınladı. Toplamda 750 personel alımı yapacak olan Ticaret Bakanlığı; İstanbul, İzmir, Van, Kilis Antalya gibi illerden personel seçimi yapılacağını belirtti. Hem kadın hem de erkek sözleşmeli muhafaza memuru alımı yapacaklarını duyuran Ticaret Bakanlığı sınavına katılım şartları nelerdir?

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991) ve
daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası
ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma
ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik,
uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun
olmak,

d. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili
KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

e. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

f. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı,
körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı
ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli
sağlık kurulu raporu almak,
Söz konusu rapor atanmaya hak kazannan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecektir.(Başvuru aşamasında
istenilmeyecektir.)

Başvurular dijital ortamda 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında alınacaktır

İlgili Makaleler