Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 18 Aralık’ta sona eriyor!

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları 18 Aralık’ta sona eriyor!

Ticaret Bakanlığı yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlara uygun personel alımı yapacak. Personel alımı başvurular 18 Aralık 2020 tarihine kadar devam etmektedir. Başvuru adresi, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 5, Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 10 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 100 kişi,

Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 200 kişi,

İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir), olması,

Giriş sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış

Sağlık durumu, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,

Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.

SINAV BAŞVURUSU

Giriş Sınavları için başvurular, 09-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü;

Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 23-24 Ocak 2021,

Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Şubat 2021,

İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Şubat 2021, tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:88 Teknik Okullar Yenimahalle- ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek olup ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Adaylar yazılı sınava, aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

BİLGİ TEMİNİ:

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA Tel: 0312 449 2430-2436

E-posta: sinavbilgirtb@ticaret.gov.tr

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ   

İlgili Makaleler