Personel Alımı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sağlık personeli alım ilanı!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 14 Aralık 2020’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kendi bünyesinde bulunan hastaneye aşağıda belirtilen şartlara uygun 9 adet sağlık personeli alımı yapacak. Personel alımı başvuruları 14 Aralık 2020’de başladı ve 15 gün devam edecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık personeli alımı ile ilgili üniversite tarafından yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Üniversitemiz  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi  Müdürlüğü  ve  diğer  birimlerde (Giderleri  Özel  Bütçeden  Karşılanmak  üzere)  Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSS Önlisans mezunları için 2020 dönemi KPSS puan  sırası  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda  belirtilen  pozisyonlarda  toplam  9  adet  sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)  Erkek  adayların  muvazzaf  askerlik  çağına  gelmemiş,  askerlik  çağına  gelmiş  ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı,

Önlisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.

3.   Müracaat   edecekler   ilanın   Resmî   Gazete’de   yayımlandığı   günü   izleyen   15   gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz  web sayfasından temin  edilecek başvuru formu ve   istenilen   belgelerle   birlikte   (Aslı   görülmek   üzere   Başkanlığımızca   onaylanmış   veya turkiye.gov.tr  adresinden  oluşturulmuş  belgeler)  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,  yerleştirme  işlemi  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek,  kurumumuzca  kendilerine  bir  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6.  Başvuru  formu,  başvuruların  değerlendirilmesi  ve  sonuçlar  www.gop.edu.tr  internet adresinde yayınlanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
(-Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı,
-Önlisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.)
4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
6. Deneyim Belgesi (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
7. Eğitim Belgesi (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
8. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)
9. Başvuru Formu

Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler