Gündem

Trafiğe çıkan tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Artık e-Devlet üzerinden ulaşılacak!

Türkiye’de arabası olan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Egzoz gazı emisyonu kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ hayata geçirildi. Söz konusu yönetmeliğe göre egzoz emisyon denetimleri, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden yapılacak. Böylece araçların durdurulmasına ve fiziki belge kontrolüne gerek kalmayacak.

23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de araç sürücülerini ilgilendiren bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre araçların egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek ve fiziki belge kontrolü yapılmayacak. Denetimlerin EGEDES üzerinden gerçekleştirilmesine bağlı olarak araçlarda belge bulundurma zorunluluğu kalkacak. Yapılan ölçümler ile ilgili raporlara vatandaşlar e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler.

Resmi Gazete’de , egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun olmayan araçlar ile ilgili olarak ise şu ifadeler kullanıldı: “Taşıtın, egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmaması durumunda, taşıt için gerekli bakım, onarım ve tamirat yaptırılması zorunludur. Egzoz gazı emisyon ölçümünün tekrarlanması amacıyla bir defaya mahsus yedi gün süre verilir. İlgili tarih Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Raporunda belirtilir. Yedi günlük süre sonundan itibaren olumlu egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu alınana kadar taşıt trafiğe açık karayollarında kullanılamaz.”

Resmi Gazete’de denetimler ile ilgili olarak şu ifadeler kullanuldu:

 

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden il müdürlüğü personeli tarafından, EGEDES ile il müdürlüğü personeli tarafından, Trafik kolluğunun denetim noktalarında trafik kolluğu ve il müdürlüğü personeli ile müşterek yapılır. Trafik kolluğu olmadan karayolunda araç durdurularak denetim yapılamaz.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden il müdürlüğü personeli tarafından, taşıt tescil plakası veya taşıt şasi numarası ile sorgulama yapılır.

EGEDES ile il müdürlüğü personeli tarafından sabit halde veya seyir halinde denetim yapılır.

EGEDES ile sabit denetimlerde, denetim aracı karayolunda yol kullanıcıları tarafından rahatlıkla görülebilecek yer, konum ve pozisyonda trafik akışını etkilemeyecek ve tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlanır. Viraj, kavşak, köprü ve tünel gibi görüşün azaldığı yerler, kaplamanın daraldığı ya da trafik işaretlemeleri ile geçmenin yasaklandığı yol kesimleri ve yol zemininin karlı veya buzlu olduğu durumlar ile görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda zorunluluk olmadıkça sabit denetim yapılmaz.

EGEDES ile seyir halindeki denetimlerde, mobil plaka tanıma sistemi cihazı, denetim aracına her türlü güvenlik önlemi alınarak monte edilir. Karayolu üzerinde veya kamuya açık alanlarda hareketli veya sabit olan, duraklama veya park halindeki motorlu taşıtlar dahil olmak üzere egzoz gazı emisyon denetimleri yapılır.

Denetimlerde;

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların tespit edilmesi,

EGEDES üzerinden geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların tespit edilmesi,

Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun tespit edilmesi,

Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunsa bile taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sisteminin standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi, durumlarında; Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir, taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari yaptırım, taşıtın durdurulmasına gerek olmadığı durumlarda, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

Denetimlerde; taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümü bulunduğu halde egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda, geçerli olan egzoz gazı emisyon ölçümü iptal edilir. Taşıt sahibine ücreti karşılığında egzoz gazı emisyon ölçümünü yenilemesi için yedi gün süre verilir. Ölçümün olumsuz sonuçlanması durumunda 8 inci maddenin beşinci fıkrasına göre yedi gün daha süre verilir. Bu süre sonunda ölçümün yenilenmemesi halinde, Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir; taşıt sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır. İdari yaptırım, taşıtın tescil plakası üzerinden ilgili kurum tarafından sağlanan araç veri tabanında bulunan kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

Ek-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden düzenlenir ve seri numarası sistem tarafından otomatik olarak atanır.

Trafik kolluğu tarafından, kendi mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, taşıtın geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmadığının tespit edilmesi durumunda; tespit tarihi, saati, adresi ile taşıtın plakası, şasi numarası resmi yazı ile il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerekli incelemeleri gerçekleştirerek bu madde hükümleri kapsamında idari yaptırım uygular.

Bu Yönetmelik gereğince 2872 sayılı Kanuna göre uygulanacak idari para cezalarına ilişkin olarak; ihlalin tespiti ve tutanakların düzenlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri; cezanın verilmesi, tahsili ve takibinde 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(12) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşıtların ölçümün yapıldığına dair ölçüm raporunun taşıtta bulundurulması esastır.”

YÖNETMELİĞE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

İlgili Makaleler