EkonomiGündem

TSB Başkanı Benli Açıkladı: Türkiye Pek Çok Ülkeden İyi Durumda

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, birçok şirketin uygulama kapsamına girmemesine rağmen özel sağlık sigortasına ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerine corona virüs tedavisinin karşılanması da dahil edildiğini açıkladı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, birçok sigorta şirketinin normalde uygulamaya dahil olmayan corona virüs tedavisini, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına eklediğini vurgulayarak, “Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15’inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır.” diye konuştu.

Atilla Benli, yaptığı açıklamaya göre, corona virüs salgınının hala önlenememesi nedeniyle dünya ve Türkiye sigortacılık sektörü üzerine etkisini tam olarak tartışamadıklarını belirtti.

TÜRKİYE PEK ÇOK ÜLKEDEN İYİ DURUMDA

Ekonomi ilişkin uzmanların, salgının ekonomiye olan etkisini minimuma indirmek adına önlemleri aldığını aktaran Benli, şunları söyledi:

“Türkiye olarak gerek sağlık boyutu gerekse ekonomik boyutu anlamında başarılı ve dinamik bir süreç yürütülüyor. Ülkemizin sağlık reformu ve dönüşümü anlamında yaptığı çalışmaların önemini bugün yaşadığımız süreçte daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz, sağlam finans sektörüyle, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle ve güçlü sağlık altyapısı ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumda.”

Benli, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışarak kimseyi mağdur etmemek ve iş akışını sekteye uğratmamak adına gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak “Bu kapsamda, ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi, sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması, şikayet ve tazminat süreçlerinin rahatlatılmasına yönelik düzenlemeler sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi açısından çok faydalı adımlar oldu.” dedi.

2020 YILINA ÇOK İYİ BİR GİRİŞ YAPTI

Sigorta sektörünün geniş bir acenta ağına sahip olduğunu belirterek, bu kanalların tıkanmaması adına gerekli tedbirlerin alındığını ve üretimin yavaşlamadan devam ettiğini ifade etti. Benli, sigorta sektörünün ocak ve şubat verilerinin ellerinde olduğunu söyleyerek, sektörün 2020’ye gerçekten iyi bir giriş yaptığını vurguladı.

Sektörün mart ayı verileri daha ellerine ulaşmadığı için corona virüsün sektöre olan etkisini tam olarak tartamadıklarını ve tartmak için de önümüzdeki birkaç ayı da görmenin gerekli olduğunu da ekledi. Benli, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hükümetimizce açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile öncelikli etkilenecek sektörler olmak üzere, ticaretin farklı alanlarında oluşabilecek nakit akışı sıkışıklığı özelinde rahatlama getirecek 3 aylık bir paket açıklandı. Reel sektörün dinamiklerinden direkt etkilenen bir sektör olan sigortacılık sektörü açısından da açıklanan bu paket oldukça önemli. Kovid-19’un Türkiye’de hayat sigortacılığı üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için öncelikle, kredi hacminin seyri incelenmelidir.”

DARALMA YAŞANMASI ÖNGÖRÜLMÜYOR

Atilla Benli, mart ayı verilerine bakıldığında ticari kredilerde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirttikten sonra “Ancak, hayat sigortacılığı açısından kritik önemi olan tüketici kredilerinde ise, ilk vaka tarihi olan 11 Mart’tan sonra, kredi hacmindeki artış hızının yavaşladığı görülmekle birlikte, Ekonomi Yönetimimizce açıklanan gerek bireylerin gerek esnafın gerekse firmaların likidite ihtiyaçlarına yönelik kredi destek paketleri sayesinde burada da önemli bir daralma yaşanması öngörülmüyor.” diye ekledi.

Başkan Benli, daha önce yaşanan SARS salgını nedeniyle dünyadaki sigortacılık uygulamalarının içine bulaşıcı hastalıkların ve salgının da eklendiğini hatırlattı. Benli, şunları aktardı:

“Dolayısıyla, iptal olan organizasyonlardan kaynaklı hasar ödemelerinde artış beklemek yanlış olmaz. Örneğin, sigortacıların 2 milyar dolar civarında teminat sunduğu ve bu yılın en büyük organizasyonu olan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesinin, dünya sigortacılığı üzerinde muhakkak etkisi olacaktır. Bu tip yüksek düzeyli hasar ödemelerini yapan sigortacılar da kendilerine teminat sunan reasürörlere yönelecekleri için reasürans sektörü de bu tip gelişmelerden etkilenecektir. Örneğin, dünya çapında büyük bir reasürörün 500 milyon avro, pandemiden kaynaklı iptallere yönelik teminat sunduğu bilinmektedir.”

SİGORTAYA YÖNELİK TALEP ARTACAK

Benli, corona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sisteminin sosyal ve ekonomik faaliyetlere olan etkisinin kaçınılmaz olduğunu ve bazı kayıpların yaşanabileceğinin normal olduğunu aktardı. Başkan Benli, Türkiye’de uygulanan devlet destekli sigortadan bahsederek, durumu şöyle açıkladı:

“Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında alacak sigortasından yararlanma kapsamı da genişletildi, ciro şartı yıllık 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarıldı. Ayrıca reasürans desteğine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yayınlandı. KOBİ’lerimizin adeta hayat sigortası olarak tanımlayabileceğimiz bu sigortaya yönelik atılan adımlar oldukça önemli. Gerek kapsamın genişletilmesi gerekse reasürans desteği verilmesi sayesinde bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağını öngörüyorum.”

Benli, salgından önce, bütün dünyada salgınlara yönelik poliçelerin olduğunu ama bunların kısıtlı olduğunu çünkü firmalar ve insanlar tarafından çok fazla talep görmemeleri olduğunu vurgulayarak, “Dünyada basın yayın organları tarafından epidemi ve pandemilerin yol açtığı hasarların karşılanması açısından sigorta ürünlerine yönelik talebin daha yüksek sesle dile getirildiğini görüyorum. Dünyada salgın hastalıkların yol açtığı risklere yönelik talep tarafında ciddi bir hareketlenme var. Arz tarafının da buna duyarsız kalması mümkün değil. Belirli istisnaları da dikkate alarak, bu tarz ürünlere yönelik adımları, Türkiye ve Dünya sigortacılık piyasasında beklemek yanlış olmaz.” dedi.

BUNA YÖNELİK ADIMLAR ATILDI

Başkan Atilla Benli, corona virüs çatısı altında yapılan harcamaların ve özellikle sağlık alanındaki harcamalarının Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor mu sorusuna cevap olarak, şunları dile getirdi:

“Sigorta şirketleri, sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir. Kovid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenebilmektedir. Türkiye’de sağlık poliçelerinin çoğunda söz konusu tedavi giderlerinin kapsam dışında olduğunu biliyoruz. Ancak, sektörümüz ile yaptığımız istişarelerde, sektörümüzün, teminat kapsamında olmamasına karşın söz konusu tedavi giderlerinin de sağlık poliçeleri kapsamında karşılanmasına yönelik hızlı aksiyonu oldu.”

Benli, çoğu şirketin bu konuda açıklama yaptığını belirterek, “Birçok şirketimiz, teminata dahil olmadığı ve bu risk için bir prim alınmamış olduğu halde, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldı. Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15’inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır. Ülke olarak milli dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde, sigorta sektörünün bu kadirşinas tavrından dolayı sektörüm adına gurur duyuyorum.” dedi.

YAŞANAN TECRÜBE NEDENİYLE YENİ ALANLARA YOĞUNLAŞILACAK

Benli, corona virüs salgınından sonra “telesağlık” sisteminin ön plana çıkacağını ekleyerek ” Ayrıca, epidemik veya pandemik durumlarda kişilerin daha çok sağlık sigortalarına yöneldiğini görüyoruz. Örneğin, Asya’da, SARS epidemisinden sonra “kritik hastalıklar” sigortasına yönelik çok ciddi talep artışları görülmüştü. Benzer bir eğilimi, sağlık sigortası ve kritik hastalıklar poliçelerinde talep artışı şeklinde, Kovid-19 salgını sonrasında da görebiliriz.” diye konuştu.

Benli, bunlara ek olarak da uzaktan veya evden çalışma sistemlerinin artması nedeniyle siber güvenlik sigortalarına olan rağbetin de artacağını belirtti. Bu yaşanan tecrübeden sonra ise çalışanların işsizlik siortasına ve işverenlerin de iş durması veya kar kaybu sigortalarına yoğunlaşacağını öngördüklerini ekledi.

YEDİ MİLYON LİRA BAĞIŞTA BULUNDULAR

Benli, bu yaşanan dönemi sektörel birliği sağlayarak aşacaklarını belirterek, “Hükümetimiz ve devletimiz ile birlikte koordineli bir şekilde hareket ederek, gerek sağlık, güvenlik ve iş sürekliliği yönünde sektörümüzün aldığı titiz ve kararlı aksiyonlar, gerek sorumlu sigortacılık uygulamalarımızla, çalışanlarımızdan sigortalılarımıza, acentelerimizden eksperlerimize kadar tüm paydaşlarımızla güç birliği içinde bu süreci aşacağımıza ve ardından çok daha güçlü bir şekilde faaliyetlerimize devam edeceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.

TSB Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği ve üyeleri olarak bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na 7 milyon liralık bağışta bulunduklarını aktardı.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir