Kamu Haberleri

TUBİTAK BİLGEM KPSS şartsız personel alacağını duyurdu!

TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sayfasından duyurulan ilana başvuruların en geç 02 Mart 2020 tarihi saat 17.00’a kadar yapılması gerekiyor.

TUBİTAK BİLGEM tarafından yayınlanan teknisyen alım ilanı için kadroya başvuracak adayların kurum tarafından istenilen bazı şartları sağlaması gerekiyor. Öte yandan kadroya başvuranlar arasından seçilecek olan personellerin Kocaeli – Gebze’de çalışacağı belirtildi.

Kurum tarafından bakım/onarım projelerinde çalışmak üzere alacağı personel sayısı 3 kişi ile sınırlandırıldı.

ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

İlana başvurmak isteyen adaylar için:

İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru 3 yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir