Gündem

TUBİTAK MAM KPSS şartsız personel alımı yapacak!

TUBİTAK MAM uzman yardımcılığı kadroları için KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. En az lisans mezunlarının başvuru yapabileceği belirtilen ilanda, alımların farklı birimler için gerçekleştirileceği açıklandı. TUBİTAK MAM bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerini en geç 6 Temmuz 2020 tarihi saat 17:00’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde TUBİTAK MAM personel alım ilanı yayınlandı. TUBİTAK tarafından verilen ilanda alımların Muhasebe Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü için yapılacağı açıklandı. İlanda verilen başvuru şartlarına uyan adayların 6 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini online olarak yapması gerektiği bildirildi.

Muhasebe Müdürlüğü görevleri kapsamında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek personellerin mezun olması gereken bölümler:
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, İşletme-Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Satınalma Müdürlüğü görevleri kapsamında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek olan personellerin mezun olması gereken bölümler:

Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, İşletme-Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevleri kapsamında yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek olan personellerin mezun olması gereken bölümler:

Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İktisat, İşletme-Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) 01/01/1992 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

c) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

ii) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitimöğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday
puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının
%10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından
mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not
ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.mam.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla
yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 06/07/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir)
pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak
Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak
oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata
çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca
oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata
çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu
adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (f) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için
ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) ve (g) maddeleri koşul olarak
aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen
belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz
sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet
çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
İnternet çıktısı),

Lisans Diploma / Çıkış Belgesi –ve varsa üstü– (Eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan İnternet çıktısı),

Lisans –ve varsa üstü– Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,

Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet
Dökümü,

Güncel Öz Geçmiş (Öz geçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İlgili Makaleler