Kamu HaberleriPersonel Alımı

TÜBİTAK Resmi Sayfasında Yeni İşe Alım İlanları Yayınladı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, İş arayan vatandaşlar için yeni işe alım ilanları yayınladı. İlanlarda RUTE araştırmacı teknisyeni, genel sekreter, uzman yardımcısı, kısmi süreli proje personeli gibi alımların olması dikkat çekiyor. İşte başvuru şartları:

 1. Ar-Ge Personeli (21 personel)
 • Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
  1.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik
  Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik
  Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol
  Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve
  Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Matematik
  Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği
  bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
  1.2.2. Tercih edilen nitelikler;
 •  PLC sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • PLC sistemler için yazılım geliştirme bilgisine ya da tecrübesine sahip olmak,
 • Kumanda sistemleri, otomatlar ve durum makineleri hakkında bilgi ya da tecrübeye
  sahip olmak,
 •  Codesys, IsAGraph gibi yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Dokümantasyon konusunda istekli ve düzenli çalışmak
 •  Öğrenmeye açık, grup ile çalışmaya hevesli olmak,
 • Proje geliştirme süreçlerine (ister belirleme, tasarım, versiyonlama, test, devreye
  alma, bakım) aşina olmak ya da bilgi sahibi olmak,
 •  Agile Scrum gibi ortak çalışma metodolojilerine aşina olmak ya da bilgi sahibi olmak,
 •  Seyahat engeli bulunmamak,
 •  Alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

Başvuru Tarihleri: 07/06/2021 – 28/06/2021 Başvuru Adresi: https://kariyer.tubitak.gov.tr

2.  Kısmi Süreli Proje Personeli ( 41 personel)

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya,
Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji
Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya ve Süreç
Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Polimer
Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği veya Lif ve Polimer
Mühendisliği bölümlerinden birinde 3. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
d) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına
engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir.
8 saat 1 güne tekabül etmektedir).
e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması +
10.000
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20
f) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda
belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
YÖKDİL
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT FCE CAE CPE

Başvuruların en geç 28/06/2021 günü saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

3. Uzman Yardımcısı – Uzman ( 8 personel)

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli
olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
i) Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +
Tecrübe Yılı
15
+
10.000
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,00
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade
etmektedir.
ii) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da
belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday
puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının
%10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından
mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not
ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

Başvuruların en geç “www.tubitak.gov.tr” adresinden 28/06/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

4. Uzman Yardımcısı/Uzman (1 personel)

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) TBTK.TBAE.2021-1.1 referans numaralı iş ilanı kapsamındaki mülakata hak
kazanmamış olmak,
c) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli
olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak.667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.
f) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak:
i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +
Tecrübe Yılı
15
+
10.000
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
≥ 3,00
ii. Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi
ifade etmektedir.
iii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitimöğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da
belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için
kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans
not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik
doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapanadaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin
toplamı dikkate alınacaktır).

Başvuruların en geç 28/06/2021 tarihi saat 17:00’a kadar“https://tbae.tubitak.gov.tr” adresinden yapılması gerekmektedir.

İlgili Makaleler