İşkur İş İlanları

TUBİTAK ULAKBİM İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı!

TUBİTAK ULAKBİM yürüttüğü projeler kapsamında personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR resmi sitesinde “kurumdışı ilanlar “ kategorisinde yer alan ilana göre kurum bünyesinde isthidam edilecek olan 14 yeni eleman alınacak. İlana başvurular 24. 02.2020 tarihinde başlarken son tarih 16.03.2020 olarak açıklandı.

TUBİTAK ULAKBİM araştırmacı pozisyonunda personeller alacak. Ar-Ge Personeli olarak alınacak olan personellerin çalışma adresleri Ankara olacak. Kurum tarafından projenin farklı kollarında görevlendirecek olan adaylara farklı başvuru şartları konuldu. TUBİTAK bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvuru şartlarını sağlamaları halinde belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli
olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Millî Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.

Aşağıda yer alan şartları da sağlamak

Başvurmak isteyen adaylar ilana ulaşmak için tıklayınız. 

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir