İşkur İş İlanları

TUBİTAK ULAKBİM KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Son başvuru yarın!

TUBİTAK ULAKBİM tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden KPSS şartsız personel alımı yapılacağı açıklandı. 14 kişinin istihdamını sağlayacağını açıklayan kurum ilan için başvuruları 24 Şubat tarihinden itibaren kabul etmeye başladı. TUBİTAK ULAKBİM tarafından işletilen TRUBA Projesi kapsamında farklı alanlarda görevlendirilmek üzere başvuru yapmak isteyenler için kurum tarafından istenilen şartlar haberimizde…

Kurumlar personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere İŞKUR üzerinden ilan vermeye devam ediyorlar. TUBİTAK ULAKBİM 14 personel alım ilanı İŞKUR resmi sitesi “kurum dışı ilanlar” kategorisinde yayınlandı. 16 Mart 2020 tarihine kadar başvuruları devam eden ilanda farklı alanlarda görevlendirilmek üzere alınacak personellerin kurum tarafından istenen şartları sağlaması gerekiyor.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli
olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref
ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Millî Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.

Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup bu adayların sıralaması için kullanılacak
aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not
ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora
programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için
lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate
alınacaktır.).

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.).

 

BAŞVURU SÜRECİ

İlana başvuruda bulunmak için “www.ulakbim.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir (Başvuru için öz geçmiş oluştururken istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.). İş Başvuru Sistemi yoluyla
yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruların en geç 16/03/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla bir (1)
adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.

Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak
Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak
oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata
çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca
oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata
10 çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda
bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar
için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul
olarak aranmayacak olup bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen
belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz
sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
İnternet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
İnternet çıktısı),

Lisans Diploma / Çıkış Belgesi –ve varsa üstü– (Eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan İnternet çıktısı),

Lisans –ve varsa üstü– Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
gösterir belge (Üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet
Dökümü,

Güncel Öz Geçmiş (Öz geçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB01 ve TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB02 referans kodlu
pozisyonlar için ayrıca aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Doktora programına devam eden adayların, tez aşamasında olduğunu gösterir
Öğrenci Belgesi.

İlan referans kodunda sıralanan ilgili alanlardan birinde tez yazmış / yazıyor olduğunu
gösterir Belge (YÖK Tez Merkezi’nden alınmış tezin referans kodu, adı ve özetinin
yer aldığı çıktı, ilgili alanların birinde tez yazdığını / yazıyor olduğunu gösterir
Üniversiteden alınmış Belge veya onaylı tezin kapak, onay ve özet sayfaları).
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında
(www.ulakbim.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İlana Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir