Personel Alımı

TÜBİTAK’tan İş Arayanlara Önemli Duyuru! Sınav Şartsız 161 Personel Alacak!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak bilinen TÜBİTAK, resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. İs arayan binlerce vatandaşı ilgilendiren açıklamaya göre TÜBİTAK BİLGEM Gebze yerleşkesinde yürütülen projelerin faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere 161 Kısmi Süreli Aday Araştırmacı alımı yapacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak olan ilanın genel şartları nelerdir? Kimler başvurabilir?

GENEL KOŞULLAR

a) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak:
Lisans Genel Not Ortalaması +10.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20
(Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim
Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu”
esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)
ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya
Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimine devam eden öğrenciler için sıralama formülünde,
üniversiteye yerleştirme sıralaması olarak ilgili bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı
yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması alınır.
b) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
c) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev
yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı
değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).
d) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
e) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli
olmak.
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
g) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.

İlgili Makaleler