Personel Alımı

Türk-Alman Üniversitesi’nde Çalışmak İsteyenler! Personel Alımları Başladı!

Türk Alman Üniversitesi yeni bir iş ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre, güvenlik temizlik alanlarında istihdam edilmek üzere 19 personel alınacak. İlan şartlarına uyan adayların başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04.10.2021 – 08.10.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak. İlanın genel şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a.Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel
hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilmemek.
7. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan
edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

İlgili Makaleler