Personel Alımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kadrolu personel alımları yapacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak. Başvuranlar arasından kadrolara seçilenler kadrolu olarak istihdam edilecek. Merkez Bankası tarafından verilen ilanda kadrolar için toplam 60 kişinin alımının yapılacağı belirtildi. Peki, başvuru şartları nelerdir?

Merkez Bankası uzman yardımcısı kadrosuna 60 kişiyi alacak. Alımlara 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecekler. İlanda belirtilen başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 14-28 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler, çeşitli sınavlar sonucunda belirlenecek.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
Başvuru Koşulları (14-28 Ekim 2020)  01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans veya yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 14.10.2020 tarihinden 28.10.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler