Kamu HaberleriPersonel Alımı

Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Araştırma Kurumu 20 Sürekli İşçi Alacak!

Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Araştırma Kurumu, belirsiz süreli iş sözleşmeli 20 işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi internet sitesinde yayınlanan bu ilana göre aşçı yardımcısı, silahlı güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi alanlarda alımlar başlayacak. 20 sürekli personel alımı başvurularını 26.07.2021 – 30.07.2021 tarihleri arasında kabul edecek.

Genel Şartlar:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç
edilmemiş olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi
itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak,
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak

  • Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan
    adaylar, başvurularını 26.07.2021 – 30.07.2021 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

İlgili Makaleler