İşkur İş İlanları

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü personel alım ilanı yayınladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü bugün Resmi Gazete’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre İŞKUR, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacak. Alınacak Personeller, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edileceklerdir.

İŞKUR’a toplam 9 (Dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak olup başvurular 19 Kasım ile 21 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen bu tarih aralığında aşağıda belirtilen adrese yapmaları gerekmektedir.

İŞKUR PERSONEL ALIMI İŞ BAŞVURUSU

Başvurular 19 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 21 Aralık 2020 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30) sona erecektir. Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 21/12/2020 günü mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Personel alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2020 B Grubu KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00

Web: www.iskur.gov.tr

Personel Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 39 13

Resmi ilanı görüntülemek içinBURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler