Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte son başvuru tarihi

Türkiye İstatistik Kurumu’na 9 (Dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli almak için ilana çıktı. 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı esas alarak yapılacak olan seçimlerde başvuru yapmak isteyen adayların kurum tarafından belirlenen diğer şartları da yerine getirmesi bekleniyor. TUİK bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların en geç 30/03/2020 günü mesai bitimine (18:00) kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu kadrosuna yeni personeller alacağını duyurdu. Personel ilanı veren kurum “Bilişim personeli “ alanında yapılacak alımların sözlü sınav yöntemiyle yapılacağını belirtti. Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak olan adaylar kurumun belirleneceği başvuru şartları ile belirlenecek. Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi kurumun internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 17 Nisan 2020 tarihinde ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Konfigürasyon Yöneticisi (1 kişi)

1. Java, Python vb. yazılım geliştirme tecrübesi olmak,

2. Maven, Ant, Gradle gibi yazılım yaşam döngüsü otomasyon araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Maven veya Ant ile deploymentscriptleri yazabiliyor olmak,

3. Linux/Unix (RedHat, CentOS) işletim sistemi deneyimi olmak,

4. Jboss, Weblogic, uWSGI gibi uygulama sunucularını konfigüre edebiliyor olmak,

5. Git, SVN, CVS gibi versiyon kontrol araçların kurulumu, yönetimi ve işletilmesi konusunda deneyimi olmak

6. Eclipse, NetBeans, Pycharm gibi yazılım geliştirme ortamları ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,

8. Test yönelimli programlama araçları ( JUnit vb.) ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

9. Jenkins gibi sürekli entegrasyon araçları konusunda bilgi sahibi olmak, kurulum, konfigürasyon ve bakımını yapabiliyor olmak

10. Docker konusunda bilgi sahibi olmak Tercihen;

a. İyi derecede SQL bilmek,

b. Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

c. Unix işletim sistemi üzerinde Shell scriptleri yazabiliyor olmak (bash, unix komutları, python, vb. )

d. CMMI Konfigürasyon Yönetimi Süreci konusunda eğitim almış, sertifika sahibi veya deneyimli olmak,

Python Web Sunucu ve Container Yöneticisi(3 Kişi)

1. Nginx, uWSGI, Gunicorn gibi web/proxy sunucuları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. Sunucu uygulamaları ve canlı ortam deploymentları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Linux sunucu işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Container mimarisi ve yönetimi konusunda tecrübe veya iyi derecede bilgi sahibi olmak,

5. High Availability (Loadbalancer, Replication, Sharding) ve Disasterrecovery konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen,

a. IT altyapı otomasyonu, continuousdelivery/deployment araçları (Chef, Puppet, Fabric, Docker, Kubernetes, Teamcity, Jenkins vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

b. PostgreSQL ile ilgili temel bilgi seviyesine sahip olmak,

c. Django ile ilgili temel bilgi seviyesine sahip olmak.

PostgreSQL Veri Tabanı Yöneticisi (2 kişi)

1. PostgreSQL konusunda tecrübe sahibi olmak,

2. Unix, Linux işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

3. SQL, PL/pgSQL konularında tecrübe sahibi olmak.

4. Veri tabanı sistemlerinin bakımlarının yapılması, performanslarının izlenmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanması ve uygulanması, güncellemelerin gerçekleştirebilmesi işlemlerinde yetkinliğe sahip olmak,

5. Yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veri tabanı hizmetlerini sağlamak üzere; kurulum, taşıma, analiz, danışmanlık gibi konularda destek verebilecek yetkinliğe sahip olmak,

6. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Felaket kurtarma (Disaster Recover) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

8. İleri düzey performans ve SQL iyileştirme bilgisine sahip olmak,

9. Sistemlerdeki beklenmedik sorunlara hızlı çözüm getirebilmek. Tercihen;

a. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

b. Oracle’dan PostgreSQL’e migrasyon konusunda deneyimli olmak,

c. PL/SQL konusunda bilgi sahibi olmak, d. Büyük veri ve NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.

ETL Geliştiricisi (3 Kişi)

1. Oracle veritabanı konusunda tecrübe sahibi olmak,

2. İyi seviyede SQL, PL/SQL yazabilmek; paketler, prosedürler, indeksler ve sorgu iyileştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

3. En az bir ETL (StreamSets, Talend vb) aracını kullanmış ve ETL geliştirme süreçlerini iyi derecede biliyor olmak,

4. Büyük hacimli veri setleri ile çalışma konusunda deneyim sahibi olmak,

5. Unix / Linux kabuk komut dosyası oluşturmayı ve iş zamanlama araçlarıyla çalışmayı yeterli derecede biliyor olmak,

6. Fiziksel veri modellerini okuma ve yorumlama konusunda deneyim sahibi olmak,

7. Veri Ambarı projelerinde görev almış olmak. Tercihen;

a. Birden fazla ETL aracı ile çalışma deneyimi olmak,

b. PostgreSQLveritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,

c. İlişkisel veri tabanı ile HDFS arasındaki veri akışı konusunda deneyimli olmak,

d. Büyük veri (Hadoop) ekosistemindeki modüller hakkında bilgi sahibi olmak (HDFS, Hbase, Kudu, Sqoop, Kafka, Streamsets, Nifi),

e. Python dilinde script yazma konusunda deneyim sahibi olmak, f. JSON ve XML konularında deneyim sahibi olmak, g. SOAP ve Rest konularında deneyim sahibi olmak.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 30/03/2020 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İLAN METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir