İşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TSE) personel alımı başvuruları sona eriyor!

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TSE) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre TSE bünyesine idari personel kadrosuna İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları 4 Ocak 2021’de başlayacak ve 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, aşağıda belirtilen bölümlerden önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
TSE idari personel alımı için yayınlanan resmi ilanda şu bilgilere yer verildi;

TSE İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak. 5.Konusu ile ilgili mevzuata hakim olmak. 6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
Kadrolara göre belirlenmiş başvuru şartlarını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 04.01.2021-08.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

4. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

5. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

6. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar kura veya sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımları ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir.

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler