Personel Alımı

TÜRKSAT Yeni Personeller Alacak! Başvuru Şartları Neler?

TURKSAT yeni personel ilanları yayınladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar  https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara 8 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecekler. Büyük veri uzmanı, güvenlik uzmanı, mobil yazılım uzmanı, network uzmanı, proje yöneticisi, veri analizi uzmanı gibi alanlarda yeni pozisyonlar açan TURKSAT, iş arayan vatandaşları sevindirdi. Peki genel şartları nelerdir?

Genel Şartlar

1.Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu
sonuçlanmış olması.

İlgili Makaleler