Personel Alımı

TÜRMOB’dan İş Arayanlara Duyuru! Sınavla Personel Alımı Yapacak!

Türkiye   Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirler   ve   Yeminli   Mali Müşavirler Odaları Birliği olarak bilinen TÜRMOB, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre sınavla Serbest Muhasebeci  Mali Müşavir alımı yapacağını ifade etti. Başvurmak isteyen adaylar 3-31 Ocak 2022 tarihleri arasında başvurularını iletebilecek. TÜRMOB Serbest Muhasebeci  Mali  Müşavir personel alımı sınavına ilişkin detaylar…

 

Sınava İlişkin Esaslar

TÜRMOB tarafından yapılan açıklamaya göre Serbest Muhasebeci  Mali  Müşaviri olmak için ilk  kez  sınava  katılacak  adaylar,  TEOS  üzerinden  ön  başvurusunu  yaptıktan  sonra  bu belgenin   yazıcı   çıktısını,   sınav   başvuru   dosyası   ile   birlikte   bağlı   olduğu   SMMM   Odası Başkanlığına teslim edecek.

Sınav  süresi   devam  eden   adaylardan   tekrar   sınava  girmek  isteyenlerin   ise  TEOS üzerinden başvuru yapabilecek

Ayrıca sınava  girecek  adayların,  yukarıda  belirlenen  süreler  içerisinde  başvurularını  yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacağı sınav esaslarında belirtildi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

1) Hukuk,  iktisat,  maliye,  işletme,  muhasebe,  bankacılık,  kamu  yönetimi  ve  siyasal bilimler  dallarında  eğitim  veren  fakülte  ve  yüksekokullardan  veya  denkliği  Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak  veya  diğer  öğretim kurumlarından  lisans  seviyesinde  mezun  olmakla  beraber  bu  fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak,

3) Kanunun  4’ncü  maddesindeki  genel  ve  5’nci  maddesindeki  özel  şartları  taşımaları yanında   45’nci   madde   ve   48’nci   maddenin   ikinci   fıkrasının   (c),   (e)   bentleri   ile   49   uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

İlgili Makaleler