İşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

TÜSEB İŞKUR üzerinden idari personel alımı başvuruları başladı!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’Kamu iş ilanları’’ sayfasında yer alan ilana göre, TÜSEB hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde idari personel alımı başvuruları bugün başladı.

Kadrolara ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren (04 Ocak 2020) 5 gün içerisinde başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen KPSS puanına sahip olmak.
YÖKDİL kabul edilmemektedir. (Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 04.01.2021-08.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

3- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

5- Sınava girmeye hak kazanan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmî web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınava yapılacaktır Adayın başarı puanı; KPSS puanının %70’i (yüzde yetmişi) ve sözlü sınavın %30’u (yüzde otuzu) baz alınarak belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılması ve

sözlü sınava girecek adayların sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade ve muhakeme gücü,
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
Genel kültürü ve genel yeteneği (alanı ile ilgili genel yeteneği-tecrübesi),

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğrenemeye açıklığı konularından sorulan sorular esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanın tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alınmış olması şarttır.)

2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta veya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
MS Office programlarına hakim olmak.
Konusu ile ilgili mevzuata hakim olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler