Personel Alımı

Ulaştırma Bakanlığı Duyurdu! İŞKUR Aracılığıyla Yapılacak Alım Şartları Nelerdir?

Ulaştırma Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde personel alımı yapılacağı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre toplam 7 personel alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Ulaştırma Bakanlığı 7 personel alım ilanının şartları…

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,
6) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
7) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olmak,
3) Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu
belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve onaylı belge vs.),
4) Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere
sahip olmak,
5) Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmanın yanı sıra özel ve genelde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak,
6) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
şartları aranır.

İlgili Makaleler