Personel Alımı

Üniversite Sürekli İşçi Alımı Yapacak! Son Başvuru Tarihi 20 Mayıs

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs tarihli sayısına Kırklareli Üniversitesi tarafından verilen ilanda, sürekli işçi olarak 15 kişinin alınacağı duyuruldu. Başvuruların başlama tarihi olarak 16 Mayıs belirlenirken, son başvuru tarihi ise 20 Mayıs olarak açıklandı. Aday listeleri kura sistemi ile yapılacaktır ve kura tarihi ise 2 Haziran 2020 olarak belirtilmiştir. İlana dair bütün detaylar haberimizde bulunmaktadır.

Kırklareli Üniversitesi tarafından verilen ilanda 15 sürekli işçi istihdamı yapılacağı açıklandı. İlanda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” kadrosuna alım/atama yapılacaktır.” denilerek başvuru tarihleri 16-20 Mayıs 2020 olarak açıklandı.

Kırklareli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek sürekçi işçi alımının başvuru yeri ve adresi Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (www.iskur.gov.tr) olarak aktarıldı.

BELİRTİLEN GENEL ŞARTLAR

-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

-Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

-Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, şartları aranır.

SÖZLÜ SINAV

Kura sonucunda sınava katılmaya hak kazananlara; Üniversitemiz Sınav Kurulunca sadece sözlü sınav yöntemi ile sınav yapılacaktır. Sınav sonucu belirlenen açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday listesi Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİLERİN ATAMASI VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazananlardan; eksik belge veren, belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler