Personel Alımı

Üniversite hastanesine 71 sağlık personeli alımı yapılacak!

Yozgat Bozok Üniversitesi hastanesine sözleşmeli olarak sağlık personeli alımı yapılacak! Yozgat Bozok Üniversitesine 32 farklı branştan toplam 71 sağlık personeli alımı yapılacak olup, personel alımı ile ilgili tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 22 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanda, Yozgat Bozok Üniversitesi hastanesine, 32 farklı branştan, en az lise, önlisans ve lisans mezunu sağlık personeli alımı yapılacağı belirtildi. Toplamda 71 personel alımı yapılacak olup, hangi branşlardan ve hangi mezuniyet şartlarından personel alınacağını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, ilan hakkında yaptığı resmi açıklama şöyle;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

22/06/2020-06/07/2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar,

Başvuru Yeri: Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır.

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 – 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94,

Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4 – Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı kadar yedek uygulanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1 – Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2 – KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)

3 – Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4 – Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,

6 – Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet

Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1 – Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır.

2 – Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

İlgili Makaleler