İşkur İş İlanları

Üniversite, İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu personel alımı yapacağını duyurdu!

Çukurova Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden “Sürekli İşçi” alımı yapılacağını duyurdu. Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, sıhhi tesisat işçisi kadroları yapılacak alımlarda başvuracak olan adayların kadrolara göre, en az ilköğretim, orta öğretim ve önlisans mezunu olmaları gerekiyor. Kamu kurumunda çalışmak isteyen adaylar için başvuru detayları ve tarihi haberimizde…

Çukurova Üniversitesi, Adana ili ve ilçelerinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı yayınladı. Sürekli işçi statüsünde alım gerçekleştirecek olan kurum ilanında, başvurmak isteyenlerin işlemlerini 17 Mart 2020 ile 23 Mart 2020 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerektiği bildirildi. Adayların başvuru yapabilmeleri için, kurum tarafından istenilen şartları sağlaması gerekiyor.

GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı
olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda
belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

Bakım Onarım iş kolu için Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Ustalık Belgesi olmak.

Temizlik ve Bakım Onarım iş kolu için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda mümkün
olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da
çalıştırılabilir.

Bakım onarım işi için B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız);

5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından
düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmamak.

Gece ve Gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde dış mekânda
çalışmaya engel durumu olmamak,

Başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve bu şartı
taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında fark 10’dan
fazla, 10’dan az olmaması gerekmektedir.

Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana’da ikamet
edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

İSTENEN BELGELER

Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı(e-devlet çıktısı kabul edilir)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)

Fotoğraf (2 adet)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)

Güvenlik Görevlileri için; güvenlik kimlik kartı fotokopisi ( onaylı ya da aslı getirildiğinde onay
yapılacaktır)

Sağlık Raporu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir