Personel Alımı

Üniversite KPSS 50 puan ile büro personeli, destek personeli ve programcı alımı yapacak!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. Üniversite tarafından yayınlanan ilanda alımların programcı, destek personel ve büro personeli kadrolarında gerçekleştirileceği açıklandı. Peki, üniversiteye başvurular ne zaman yapılacak?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KPSS en az 50 puan ile programcı, destek personel ve büro personeli alımı yapacak. Kadrolara göre farklılık gösterse de en az lise mezunu olanlar başvuruda bulunabilecekler. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 10- Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı ve Lise mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Yeri/Adresi: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Beştepe Mah. 192180 Nolu Cad. 27010 Şahinbey/GAZİANTEP Başvuru Tarihleri: Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 5- Fotoğraf (1 adet)

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

7- Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

9- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler