Personel Alımı

Üniversitede Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat Gibi İlan! Sözleşmeli Memur Alımları Başladı, Başvurular Sadece 15 Gün Sürecek! Memur Olmak İçin Son Gün…

Resmi Gazete’de işe alım ilanı yayınlayan Gaziantep Üniversitesi, bu ay içerisinde yeni bir personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlanı dün yayınlayan Gaziantep Üniversitesi, başvuruları ise, ilanın yayınlanmasından sonra geçen 15 gün boyunca devam edeceğini duyurdu.

Başvuruları Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı üzerinden şahsen kabul edecek olan kurum, 6 ila 20 Haziran 2022 tarihleri boyunca aşağıdaki şartları taşıyan adayların başvurularının kabul edileceğini açıkladı.

Gaziantep Üniversitesi İş Başvurusu Şartları

Kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 4/B sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuş olan Gaziantep Üniversitesi, personel alımı için aradığı şartları da belirledi. Bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartların yerine getirilmesini bekleyen Gaziantep Üniversitesi, bu şartlara ek olarak pozisyona uygun mezuniyet şartları ile ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise KPSS P94 puan türünden gerekli puanı almasını şart koştu. Bunun yanı sıra emekli ya da SGK’dan aylık almama şartını belirlemiş olan Gaziantep Üniversitesi, vardiya sisteminde çalışabilecek olan adayların başvurularını beklediğini açıkladı. Söz konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları ise, Gaziantep Üniversitesi, aşağıdaki şekilde özetledi:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
  • 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

Gaziantep Üniversitesi İş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yayınladığı ilanda adaylardan istediği belgeleri de açıklayan Gaziantep Üniversitesi; KPSS sonuç belgesi, özellikle deneyim isteyen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi, özel şartlarda belirtildi ise pozisyon için aranan sertifika belgesi, nüfus cüzdanı sureti, diploma veya mezuniyet belgesi ve erkek adaylar için askerlik durum belgesi gibi belgelerin başvuru esnasında hazır olmasını şart koştu. Belgeleri eksik olan adayların başvurularını değerlendirmeye almayacağını duyuran Gaziantep Üniversitesi, istediği KPSS sonu belgesinin 2020 yılına ait olması gerektiği hususunda da adayları uyardı.

İlgili Makaleler