Personel Alımı

Üniversiteye büro personeli kadrosu başta olmak üzere farklı alanlarda 27 sözleşmeli personel alınacak!

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 27 (yirmiyedi) sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Farklı alanlarda istihdam edilmek üzere alınacak olan adayların son başvuru tarihi resmi gazetede yayınlanan tarihten sonraki 15 gün içerisinde olduğu belirtildi. İlan resmi gazetede 20.02.2020 tarihinde yayınlanmaya başlandı. Peki, başvuru nasıl yapılır?

Kayseri Üniversitesine KPSS şartlı sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Alınacak personellerin büro personeli, destek personeli, tekniker ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli olarak istihdam edileceği bildirildi. Üniversite bünyesinde çalışmak isteyen adayların başvurularını Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Personel Daire Başkanlığına şahsen yapması gerekiyor. Rektörlük tarafından toplamda belirtilen farklı kadrolara, farklı sayılarda olmak üzere toplamda 27 personel alınacağı belirtildi. Üniversite alınacak olan personellerin giderlerinin özel bütçeden karşılanacağını bildirdi. Kadrolara başvurmak isteyen adaylar için bazı şartlar belirlendi. Başvuracak adayların şartları sağlaması bekleniyor.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2018 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır

5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
NOT: Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

 

Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir)

Lisans mezunları için 2018 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93 (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir)

Adli Sicil Belgesi (barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir)

Fotoğraf (1) adet

Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte SGK pirim gün sayısını gösterir onaylı belge (SGK barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Adaylar nitelikler kısmında istenilen belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini başvuru esnasında teslim edeceklerdir.

Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)

İlan detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir