Personel Alımı

Üniversiteye KPSS 60 puanla büro memuru alımı yapılacak!

İzmir Bakırçay Üniversitesi KPSS en az 60 puanla büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Üniversite tarafından verilen personel alım ilanında adayların en az lise mezunu olması gerektiği belirtildi. Peki, üniversite kadrosunda sözleşmeli büro personeli olarak çalışmak için son başvuru tarihi ne zaman?

İzmir Bakırçay Üniversitesi lise mezunu büro memuru alımı yapacak. Üniversite tarafından verilen ilana başvuracak adayların, Veri Analizi ve Raporlama Sertifikasına ve Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Sertifikasına ve Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca adayların 2 yıl deneyim sahibi olması ve KPSS 94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar 28 Temmuz 2020 ile 11 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İLAN BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru Başlama Tarihi:

28.07.2020 Son Başvuru Tarihi: 11.08.2020 Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihi: 17.08.2020-21.08.2020 1) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen yapılacak olup posta, fax veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1)Atamaya hak kazanan adaylar 13.08.2020 tarihinde https://www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

2)İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3)Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 21.08.2020 tarihine kadar atama için istenen belgeleri hazırlayarak İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenen belgeleri şahsen teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek ve yerine yedek kazanan aday çağrılacaktır.

4)Adaylara Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

5)Bu ilan aynı zamanda atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi

2) Başvuru Formu

3) 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

4) Fotoğraf (2 adet) 5) T.C. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

6) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

9) SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

10) Özel Sartlarda İstenilen belgeler (SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Süresi, Sertifika vb)

11) Sağlık Kurul Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir.

2) Son başvuru tarihi itibariyle 18-30 yaş arasında olmak, (30 yaşından gün almamış olmak)

3) 2018 yılı KPSS’ye girmiş olmak, Ortaöğretim mezunlarının KPSS P94 puanı esas alınacaktır. (Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

7) İlanda bulanmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Açıklamalar https://www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler