İşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

Üniversiteye önlisans mezunu 26 güvenlik görevlisi alınacak!

Trakya Üniversitesine İŞKUR aracılığı ile önlisans mezunu 26 güvenlik görevlisi alınacak! Trakya Üniversitesi güvenlik alımı başvuruları İŞKUR sayfası üzerinden online yapılacak olup, son başvuru 30 Haziran 2020’dir. Güvenlik görevlisi alımı için istenilen başvuru şartları ve ilan detayları aşağıda verilmiştir.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ sayfasında yayınlanan ilana göre Trakya Üniversitesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere güvenlik görevlisi alımı yapacak.
Üniversiteye toplam 26 güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup, güvenlik alımı için başvuru yapmak isteyen adayların öncelikli olarak en az önlisans mezunu olmaları ve aşağıda belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Peki, Trakya Üniversitesi güvenlik personeli alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Güvenlik görevlisi alımı başvuruları İŞKUR’un resmi web sayfası adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru ile ilgili yapılan resmi açıklamada ‘’Başvurular; online olarak, esube.iskur.gov.tr E-Devlet, Alo 170 üzerinden yapılacaktır’’ denildi.
Trakya Üniversitesinin bu ilanına hemen online başvuru yapmak için BURAYI TIKLAYINIZ

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı
En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesinde belirtilen yaş şartlarını taşıyor olmak.
3- Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


4- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan şartları taşımak.
5- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
6- Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7- Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
9- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ)

1- İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır
2- Tartılma ve ölçülme: Kadın adayların en az 1.65 Erkek adayların en az 1.70 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.


3- Herhangi bir önlisans veya lisans programlarından mezun olmak, 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak
4- 24 saat vardiyalı ve nöbet usulü çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Adaylardan yapılan seçme (kura çekimi) ve değerlendirmeler (sınav) sonucu Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi), Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi) ve Hasta Bakım ve Temizliği Hizmetleri (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı) olarak çalışmaya hak kazananlar Üniversitemiz Hastanesinde görev yapacaklardır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

KURA ÇEKİMİ

Tüm kadrolara başvuranlar için toplam açık işçi sayısının 4 katı kadar aday belirlemek üzere kura çekimi 10/07/2020 tarihinde saat:13.30’da Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi / Edirne adresinde noter huzurunda yapılacaktır. Ayrıca internet üzerinden kura çekimi canlı olarak yayınlanacaktır.
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi) kura çekimi sonuçlarına göre sınava alınacak adayların öğrenim belgesi ile Özel Güvenlik Kimlik Kartları sınavdan önce sınav heyetince incelenecektir. Boy ve kilo ölçüm tespitleri Üniversitemizce sınav öncesinde yapılacak olup saati ve yeri ayrıca duyurulacaktır. Aranılan şartları taşımadığı belirlenen adaylar sınava alınmayacaktır.

BİLGİLENDİRME

Bilgilendirme işlemleri aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Üniversitemiz (http:\\pdb.trakya.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. İlan edilecek bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

İlgili Makaleler