Ekonomi

Uşak Adalet Komisyonu Duyurdu! Tercüman Alımları Başladı!

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Cumhuriyet Başsavcılıklarında Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde  Farsça, Afganca,  Arapça, Kürtçe (Kurmançi), Almanca, İngilizce, Fransızca, Pestuca, Darice, Felemenkçe, Azerice, Rusça, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Danimarka (Danca), Norveçce, ile işitme engelliler için  işaret dili analında tercüman alımları yapılacak. Başvuruları 28 Ekim tarihine kadar kabul edilecek.

Genel Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlanmış olması,
d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinden oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinden kayıtlı olmaması,
11) Başvuru usulü
Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 28 Ekim 2021 tarihi saat: 13.00’e kadar  Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına dilekçeyle başvurulur.
Başvurular şahsen yapılabileceği gibi komisyonumuza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden ve ayrıca bölge asıllarının mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilerek örneklerinin komisyonumuza gönderilmesi
Başvuru dilekçelerinde vergi kimlik numarası ile banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

İlgili Makaleler