Kamu HaberleriPersonel Alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü en az iki yıllık ön lisans bölüm mezunu personel alacak

En az iki yıllık ön lisans bölüm mezunu adayların başvuru yapacağı Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırmak amacıyla personel alımı yapılacak.

Güvenlik görevlisi personel alım ilanı bekleyenler için Vakıflar Genel Müdürlüğü en az iki yıllık ön lisans bölüm mezunu personel alacağını duyurdu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Güvenlik görevlisi iş ilanına başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de sona ereceği aktarıldı. Ayrıca başvuruların Genel Müdürlün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacağı belirtildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GENEL  BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,

2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler