Personel Alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü lise ve ön lisans mezunu personel alımı yapacak!

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştirilecek. Verilen ilanda Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne lise ve ön lisans mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. Fabrika ve satış şubelerinde çalıştırılmak üzere yapılacak alıma başvuru tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne sürekli işçi alımı yapılacak. Alımlar, Parakende Gıda Satış Elemanı ve Ev Tipi Sofralık Zeytin İşletmecisi kadroları için gerçekleştirilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar ilanda belirtilen şartları taşıyorlar ise 2 Kasım 2020 ile 6 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler ise sözlü sınav yöntemi ile belirlenecek.

GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

9) Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya tasdikli sureti.

10) Ön lisans mezunlarının ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak.

11) Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi olarak müracaat edecekler için Balıkesir – Edremit ilçesinde ikamet ediyor olmak.

12) Perakende Gıda Satış Elemanı olarak müracaat edecekler için İstanbul ili Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

13) İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU SEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 02.11.2020 – 06.11.2020 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS’ ye göre alım yapılacak Perakende Gıda Satış Elemanı hariç, ilan edilen Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi için yapılan talepler arasından ilan edilen işçi sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
Asıl ve yedek aday sıralamaları Noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Edremit/Balıkesir de ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
Türkiye İş Kurumunca KPSS’ ye göre belirlenerek sözlü sınava girmeye hak kazanan ön lisans mezunları listesi ile kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) ÖSYM 2018 yılı KPSS Giriş Belgesi (Ön Lisans mezunları için)
2) Nüfus Cüzdanın aslı veya tasdikli sureti.
3) Diploma aslı veya tasdikli sureti.
4) Adli sicil belgesi.
5) Askerlik durum belgesi.
6) Perakende Gıda Satış Elemanı için müracaat eden adaylar Başvuru tarihi itibariyle İstanbul ili Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde ikamet ettiğine dair belge
7) Ev Tipi Sofralık zeytin İşlemecisi olarak müracaat eden adayların Başvuru tarihi itibarıyla Balıkesir – Edremit ilçesinde ikamet ettiğine dair belge.

BELGE TESLİMİ VE KONTROL TARİHİ:

Yer : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü /Edremit- Balıkesir Tarih : 10/11/2020

KURA YER VE TARİHİ:

Yer : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü/ Edremit-Bahkesir
Tarih : 16/11/2020
Saat : 10.00

MÜLAKAT TARİHİ:
Yer : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü /Edremit- Balıkesir
Tarih : 19/11/2020
Saat : 10:00

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü
Cennet Ayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 47 Edremit/BALIKESİR
Telefon : 0 (266) 373 1 174 -1356
Fax : 0 (266) 3731329

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler