Gündem

Valilikler bir bir açıkladı: 5 ilde asker uğurlamaları artık yasak!

1 Haziran tarihinde normalleşme adımları atılmaya başlansa da Türkiye’de hala yeni tedbir kararları alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Hatay ve Kayseri Valilikleri bir bir açıklama yaptılar. 5 ilde corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için asker uğurlamaları artık yasak.

Bugün olağanüstü toplanan İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi asker uğurlamaları ile ilgili yeni kararlar aldı. İstanbul Valiliği tarafından resmi internet sitesi üzerinden corona virüsü salgını nedeniyle asker uğurlamalarının yasaklandığı duyuruldu. Artık açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb. yapılamayacak. İstanbul Valiliği ardından ise Ankara, Kahramanmaraş, Hatay ve Kayseri Valilikleri bir bir açıklama yaptılar ve asker uğurlamalarının bu illerde de yasak olduğunu duyurdular.

Asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına

1- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,

2- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,

3- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması,

4- Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi,

5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,

Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır.”

İlgili Makaleler