Gündem

Valilikten Çok Önemli Duyuru: Toplu Ulaşım 15 Gün Durduruldu

Tekirdağ Valiliği tarafından çok önemli bir duyuru yapıldı. Söz konusu duyuruda

Tekirdağ Valiliği tarafından çok önemli bir duyuru yayımlandı. Duyuruda il hıfzıssıhha meclis kararı belirtildi.

Bu bağlamda corona virüsü tedbirleri kapsamında ilçeler ve mahalleler arası toplu ulaşımın, pazar alışverişinin yapıldığı günler haricinde 15 gün durdurulduğunu bildirdi.

YAYIMLANAN DUYURU

Konu ile ilgili olarak yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Tekirdağ İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığının 153 sayılı genelgesi kapsamında ‘’Şehir içi Giriş Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması’’ konusunda kararlar almak üzere 03.04.2020 günü saat: 23.00’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.

Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir:

03/04/2020 Cuma günü saat 24.00 itibariyle Tekirdağ’ın komşu illeriyle olan bütün karayolu bağlantı noktalarında Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularında Sahil Güvenlik ve gerektiğinde Deniz Polisi ekiplerimiz tarafından Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıklarımızın yetkili kurumlarınca istisna olarak belirlenmiş ve izin verilmiş araçlar hariç diğer tüm araçların giriş çıkışları durdurulmasına,

İlimiz sınırlarından kara, hava, deniz ve demiryolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç, özel deniz araçları ,özel hava araçları ve yaya vb. dahil) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına,

İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen 15 günlük süre boyunca ikamet yerlerinde kalmalarına,

İlimizde sadece aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilmesine:

Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan ilimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan ilimize giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uyulmasına,

Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmamalarına,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabilmelerine,

Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahipleri, ikamet ve işyerlerinin ilimizden farklı illerde bulunması durumu, iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vb.) belgeleri ibraz etmek şartı ve mülki idare amirlerinin yazılı izni ile yapılabilmesine,

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabilmesine,

Tekirdağ il genelinde (ilçelerimizde) 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına,

Tekirdağ il genelinde (ilçelerimizde) 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 gün süre ile şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirler alınmıştır. Doktor raporu ile tedavi amaçlı seyahat etmek zorunda olanlar, 1. derecede yakını vefat edenler, 1. derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan iş yerlerinde 20-65 yaş arası çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar hariç olmak üzere toplu taşıma araçlarında:

Mahallelerden (eski belde ve köyler) ilçe merkezlerine,

Mahalleler arası ( eski belde ve köyler) ,

İlçeler arası,

İlçeden komşu il/ ilçesi arası,

İl merkezinden ilçelere,

Yapılacak olan toplu ulaşım pazar alışverişinin olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durdurulmuştur.

İlçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak veya bireysel çalışılan işyerleri ile toplu taşıma araçlarına vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar, iş yerlerinde tezgahtarlar, toplu taşıma araçlarında şoförler için de geçerli olmasına,

İlçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi (2 metre/ 3 adım) gözeterek yürümelerine dikkat edilmesine,

İlimizde karantina altına alınan (yurtiçi/ yurtdışı) vatandaşlarımızın süresi dolanların ilgili ve görevli kurumlarca varış yerlerine gönderilmesinin planlanması yapılırken mümkün olduğunca toplu olarak gidebilmeleri için araç temin edilecek ve gerekli belgelerin düzenlenmesine,
İlimize özgü yakın zamanda karşılaşılması muhtemel durumlar için:

Askeriyede celp ve terhis dönemlerinde ilgili komutanlıklarca iş birliği halinde planlanmasına,
Hastane sevk ve taburcu işlemleri ilgili kurumlarca görüşülerek planlanacaktır.

Cezaevi mahkum kabul ve tahliyeleri Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşülerek planlanmasına,
İnşaat, şantiye ve yatırım alanları ile taş- kum ocağı, kömür ocağında çalışanların durumları ilgili firmaların talebi üzerine değerlendirilerek planlanmasına,

İnşaat şantiyelerine veya fabrikalara/ üretim yerlerine/ tarım alanlarına işçiler servislerle taşınacaksa; işveren tarafından araç plaka ve modeli, işçi listesi nereden nereye geleceği Kaymakamlıklarımıza bildirilecek, Kaymakamlarımız Başkanlığındaki ilgili kurullarca verilecek izinle ancak taşıma yapılabilecektir.

Bu tür taşımalarda koltuk sayısının yarısı kadar yolcu ve her yolcunun maske takma kuralına uyulmasına,

Limanlara yanaşan başta kılavuzluk hizmeti veren kaptan ve diğer çalışanların durumları Liman Başkanlığı ile iş birliği yapılarak planlanmasına,

İl, ilçe ve mahallelerimizde vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemlerini il dışında yapmak isteyenlere, 1. derecede yakınları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım planlaması yapılacak, Valilik veya İlçe Kaymakamlığına yazılı olarak bilgi verilmesine,

15 günlük geçici yasaklama döneminde ilimize özgü daha farklı durumların söz konusu olması/ ortaya çıkması halinde İl Pandemi Kurulu ihtiyaca göre derhal toplanarak uygulama kararı alacaktır. Kurulumuzca alınacak kararlar kapsamında zorunlu faaliyet yürütenlere Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapılabilmesine,
Özel teknelerin Tekirdağ il sınırlarına girişlerine ve Tekirdağ il sınırlarından ayrılmalarına izin verilmesine,

Tekirdağ dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı tekneleri, nakliye belgelerini beyan etmek zorunda olup; personelleri kesinlikle tekne dışına çıkmayacak, liman içerisine gitmeyecektir. Tekirdağ’dan çıkış yaparak başka şehirlere gidecek balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olmasına,

Bu kapsamda alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına,
İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir