Personel Alımı

Van Yyü Dursun Odabaş Tıp Merkezi Sağlık Personeli Alımı Yapacak! İşte İlan Detayları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ilanda, üniversitenin Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine personel alımı gerçekleştirilecektir. Uygun pozisyonlara 58 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak ve KPSS (B) puanı temel alınarak alım gerçekleştirilecektir. İlana dair genel şartlar, istenen belgeler ve başvuru şekli gibi detaylar haberimizde bulunmaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’nce açılan ilanda, üniversite hastanesine 58 adet sözleşmeli sağlık personeli alınacağı belirtilmiştir. KPSS (B) puanı temel alınarak gerçekleştirilecek alımda adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Başvuru tarihleri ise 08.05.2020-22.05.2020 arasındadır. İlana dair genel şartlar, istenen belgeler ve başvuru şekli gibi detaylar haberimizde mevcut…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

NASIL MÜRACAAT EDİLECEK?

Başvurular, “ilan.yyu.edu.tr” sayfasından elektronik ortamda gerçekleştirilecektir ve başka şekilde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapmak isteyenler ilk önce “ilan.yyu.edu.tr” sayfasında bulunan müracaat bilgilerini tamamlayacak ve sonrasında sayfada yer alan İş Talep Başvuru Formunu doldurarak yükleyecektir. Son olarak da adayalardan istenen belgeleri yine elektronik ortamı yükleyerek başvuruyu tamamlayacaklar.

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Online Başvuru Formu (“ilan.yyu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. (KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)

-İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

-Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

-2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır) (Eczacı pozisyonu hariç)

-Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim belgesi” kısmına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)

-Deneyim belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetvelini ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

-Adli Sicil Kaydı.

-Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

BAŞVURU ADRESİ: ilan.yyu.edu.tr

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler