Ekonomi

Vergi İndirimi Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlandı. Bu tebliğ ile vergi indirimi 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi. Peki kimler yararlanabilir?

Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığının tebliğ değişikliği yayımlandı. Bu tebliğ kapsamında ticari zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), tebliğde belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.

Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile vergi indirimi yapılacak. Peki bu vergi indiriminden kimler yararlanabilir?

KİMLER YARARLANABİLİR?

Vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayanlar bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca anılan beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler bu haktan yararlanamayacaklar.

ŞARTLAR NELER?

Vergi indiriminden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz) olması gerekecek.

Bununla birlikte belirtilen süre içinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması şartı da aranmaktadır.

Ayrıca yayımlanan tebliğe göre indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek.

Gelir Vergisi Genel Tebliğ İçin TIKLAYIN.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler