Gündem

Yargıtay’dan Çalışanları İlgilendiren Emsal Mesai Kararı

Yargıtay tarafından milyonlarca çalışanı ilgilendiren çok önemli bir karar verildi. Söz konusu karada mesaiye geç gidip erken çıkan bir personelin tazminatsız kovulabileceği belirtildi.

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir karar alındı. Bir iddiaya göre sabah saat 08:00’de başlayan mesaisine yarım saat geç giderek akşam mesaisinden 15 dakika erken çıkan işçi tazminatsız bir şekilde kovuldu. İşçi mahkemeye başvurdu ve işveren tarafından sözleşmede açık ve kesin bir ifade olmadan sona erdirildiğini belirtti.

Mahkeme tarafından bir karar alındı ve bu kararda iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedildiğini öne sürerek, feshin geçersiz olduğuna ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etti. Davacı işveren ise davanın reddini istedi ve işçinin haklı bir şekilde işine son verildiğini ve fesih işlemlerinin usulüne uygun olarak yapıldığını belirtti.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Mahkeme tarafından davalı olan işverenin yapmış olduğu fesih işleminde feshin son çare olmadığı belirtildi ve dava kabul edildi. Bu doğrultuda karşı tarafın avukatı, istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi davalı avukatın istinaf başvurusunu reddederken işçinin 08.00’de başlayan vardiyasına 08.35 ve 09.00’da başlaması eylemlerinin iş akdinin feshini gerektiği vurgulandı. Bu durumdaki dava için Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.

YARGITAY’IN KARARI

Yargıtay ise konu hakkında şu kararı verdi:

“Davacıya ihtar verildiği, iki gün işe geç geldiği belirtilerek (08.00-16.00 vardiyasına 08.35 ve 09.00’da geldiği) tutanak tutulduğu, davacının savunma vermediği, 17.10.2016 tarihli ihtarname ile davacının iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği kesintisiz çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak olumsuzluklara yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kabul yönündeki kararı bozularak ortadan kaldırılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir”

İlgili Makaleler