EkonomiGündem

Yargıtay’dan Emsal Karar! İşçinin Yazılı Onayı Olmadan Maaşı Azaltılamaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre, işverenler çalışanlarının maaşlarını çalışanlardan yazılı olarak onay almadan azaltamayacağını belirtti. Emsal karar doğrultusunda, eğer çalışanın onayı alınmadan maaşında azalma gerçekleşmişse, çalışanın istifa etmesi durumunda kıdem ve ihbar tazminatı alabileceği aktarıldı.

Bir işçinin kamu kurumunda taşeron şirket üzerinde çalışırken onay alınmadan maaşında azalmaya gidildi. İşçi, İş Mahkemesine giderek, bilgi işlem ve veri kontrol elemanı olarak taşeron şirkette sözleşmeli olarak çalıştığını belirtti. Ancak, taşeron şirketin devamlı değişmesi üzerine işçinin onayı alınmadan brüt maaşının 30 Aralık 2009 tarihinde 1.040,90 TL iken 763.65 TL’ye indirildiğini aktardı.

MAAŞ FARKLARININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ

İşçi sonrasında taşeron yönetimine giderek durumu anlattı ancak kendisine ilgili bakanlığın genelgeleri sunularak maaşının asgari ücret seviyesine indirildiği söylendi. Bu doğrultuda da işçi, İş Kanununun 22. maddesini referans alarak işçinin ücretinde bir düşürülmeye gidilirse bunun yazılı olarak kendisine sunulması gerektiğini dile getirerek maaş farklarının ödenmesini talep etti.

Dava edilen kurum ise davanın düşmesini istedi ancak mahkeme davayı kabul etti. Dava edilen kurum temyize gidince de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi olaya el attı.

DEĞİŞİKLİKLER İŞÇİNİN YAZILI ONAYIYLA YAPILABİLİR

Yargıtay kararında şunlar belirtildi;

“İşçinin aldığı ücret miktarının düşürülmesi, ikramiyenin veya sosyal yardımın kaldırılması, işçinin iş yeri organizasyonunda mevcut görevinden daha alt seviyedeki bir göreve atanması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması gibi durumların 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi anlamında iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına geldiği hatırlatıldı.

Bu tür değişikliklerin ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabileceğine vurgu yapılan Yargıtay kararında; “İşçinin açıkça onay vermediği esaslı değişiklikler işçiyi bağlamaz.

Ücret indirimine dair esaslı değişikliğin işçi tarafından açıkça kabul edilmemesine rağmen ödeme döneminde daha az ücret ödenmesi, hatta bu ödemeye dair ücret bordrosunun işçi tarafından imzalanması durumunda dahi işçinin fark ücret isteme hakkı devam eder.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan alt işveren işçilerinin almakta oldukları temel ücretin düşürülmesi, Bakanlık Genelgelerine dayansa dahi çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik niteliğinde olup değişikliğin geçerli olabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 62. ve 22. maddelerine göre işçinin açıkça ve yazılı muvafakatinin bulunması gerekir.

Bunun anlamı ücrette yapılacak indirimin yazılı olarak işçiye bildirilmesi üzerine işçinin de bu değişikliği altı iş günü içerisinde yazılı olarak kabul etmesi durumunda ücrette yapılacak değişiklik geçerli hale gelir.

Hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarında yapılacak değişikliğin kabulü işçi tarafından yazılı bir muvafakat bildirimi ile yapılabileceği gibi taraflar arasında imzalanacak yeni bir hizmet sözleşmesi vasıtası ile de yapılabilir.

Bu şekilde yapılmayan değişikler geçerli değildir. Somut uyuşmazlıkta, davalı veya alt işverenleri tarafından davacı işçinin ücretinde yapılan indirim için işçiden yazılı bir muvafakat alınmadığı; fakat dava konusu edilen sürede değişen bazı alt işverenler ile davacı arasında hizmet sözleşmeleri imzalandığı anlaşılmaktadır.

Davacı ile alt işverenler arasında imzalanan ve ücret miktarının yazılı olduğu hizmet sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında ücrette yapılan indirimi işçinin yazılı olarak kabul ettiğini gösterir ve bu tarihten itibaren ücrette yapılan indirim geçerli hale gelir.

Bu sebeple yeni iş sözleşmesi yapılarak ücretin indirilmesine işçi tarafından muvafakat edildikten sonra fark ücret talep edilmesi mümkün değildir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedildi.”

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler