GündemKamu Haberleri

Yeni deprem haritası! 6 ilimizin deprem riski arttı

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu AFAD tarafından yayınlanan yeni deprem haritası ile ilgili açıklamalarda bulundu. AFAD’ın Türkiye’nin deprem bölgeleri haritasını güncelleyerek 46 ilimizin deprem riskini azalttığını ve 6 ilin deprem riskinin arttığını belirten Çulhaoğlu, bunun son derece yanlış ve kabul edilemez bir tutum olduğunu öne sürerek bir an önce deprem öncesi tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem öncesinde ne gibi tedbirler alınması gerektiğini açıklayan İYİ Partili Metanet Çulhaoğlu, mecliste yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

TÜRKİYE’NİN YENİ DEPREM HARİTASI

AFAD Başkanlığı 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren yeni deprem haritası yayınlamıştır. Yeni deprem haritasında Türkiye’nin deprem tehlikesinin değişmediğini ve değişmeyeceğini bile bile aksine bir tavır takınıp Türkiye’nin deprem bölgeleri haritasını güncelleyerek 46 ilimizin deprem riskini azaltmış, 6 ilimizin de deprem riskini artırmıştır. Bu son derece yanlış ve kabul edilemez bir tutum olmuştur. Ülkemiz birinci dereceden deprem coğrafyasında yer alıyor. Bunun bilimsel anlamı, her an büyük depremlerin olacağı, yaşanacağı anlamı taşımakta. Son elli yıla, altmış yıla baktığımızda, oluşan deprem sonucu yaşanan yıkımlar, ölümler, çektiğimiz acılar, ekonomik kayıplar, aynı acılar aynı konuşmalar. Asıl konuşulması gereken konu deprem öncesi önlemlerdir.

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

İstanbul’dan başlayarak kentlerimizde, yapılaşmanın merkezlerinde, yerleşim alanlarının yer altı, jeofizik, jeolojik yapı, yani mikro belgeleme haritalarının çıkarılmasıyla başlanmalıdır. Öncelik sırasına göre; sel tehdidi, heyelan tehdidi altında olan mahallelerinin kentsel dönüşümde öncelik tanınarak taşınması, belediyeler, valilik veya AFAD bünyesinde uzman, inşaat, jeofizik, jeoloji mühendislerinden oluşan bir birimin kurularak, bodrum katları suyla dolan binaların envanterinin çıkarılarak raporlarının hazırlanması ve gerekli adımların atılması.

Kentin ve bağlı ilçelerin nüfus artışları, aldığı göçler hesaplanarak imara açılacak alanların yer altı, jeofizik, jeolojik yapı haritaları hazırlanmalı, kent imar planları on beş, yirmi yıl ileriye çekilmeli, vatandaşın ekonomik gücüne, durumuna bağlı olarak tip projeler üretilmelidir. Zemin temel etütlerinde, özellikle binanın yapılacağı zeminin durumu, deprem olduğunda o zeminden geçecek olan deprem dalgalarının düşey-yatay vuruş gücü, zemin büyütmesi, taşıma gücünü ve zemin hâkim periyodunun doğru şekilde hesaplanması, o zeminde kurulacak binaların bu parametrelere uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gerekir. Belediyeler bünyesinde uzman, jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan bir birimin mutlaka kurulması şarttır.

 

İlgili Makaleler