EkonomiGündem

Yeni düzenleme ile artık vergi ödemeye gerek yok!

Corona virüsü salgını sonrası Türkiye Büyük Millet Meclis’ine (TBMM) sunulan yeni yasa ile ‘varlık barışıdüzenlemesinde de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, varlık barışından yararlanacak olan vatandaşların artık herhangi bir vergi ödemesi gerekmiyor.

Corona virüsü salgının yaralarını sarmak için hazırlanan yeni torba yasa meclise sunuldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni yasa yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını da sevindirecek maddeleri içinde barındırıyor. Buna göre daha önce varlık barışından yararlanmak isteyen vatandaşların daha önce vergi ödeme şartını sağlaması gerekiyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte varlık barışından yararlanacak olan vatandaşların artık herhangi bir vergi ödemesi gerekmiyor. Yurtdışındaki ve yurtiçindeki kayıt dışı varlıkların, kayıtlı hale getirilerek ekonomiye katılması için hazırlanan düzenleme hakkında önemli bilgileri Hürriyet’ten Ahmet Karabıyık köşesinde yazdı.

Karabıyık’ın yazısına göre yeni yasanın ayrıntıları şu şekilde:

Yurt dışındaki veya yurt içindeki varlıklarını beyan edenlere ‘vergi incelemesi yapılmayacağı’ güvencesi veriliyor.

Varlık türleri: Varlık Barışı kapsamında; yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ülkeye getirilebiliyor. Türkiye’deki banka veya aracı kuruma 30 Haziran 2021’e kadar bildirilen söz konusu varlıklar, gerçek ve tüzel kişilerce serbestçe tasarruf edilebilecek. Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

Bildirimler için son tarih 30 Haziran

Yurtiçinde; (yurtdışı için sayılan varlıklara ilaveten) taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor. Yurt içi varlıkların bildirimi için son tarih 30 Haziran 2021.

Nasıl başvuru yapılacak?

Yurtdışı varlıklar için Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirim koşulu varken, yurtiçi varlıkların ise vergi dairesine bildirimi gerekiyor.

İncelenmeme güvencesi: Yurtdışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya yurtiçi varlıkların bildirilmesi nedeniyle ‘vergi incelemesi yapılmayacağı’ güvencesi veriliyor… İncelenmeme güvencesi yasa teklifinde; bu varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz” şeklinde belirtiliyor. Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da… Yurtdışı varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi koşulu gerçekleşmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

Değişiklik mümkün

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenecek bir maddeyle (Geçici Md. 93) varlık barışını düzenleyen yasa teklifi (Md.17) üzerinde, mecliste komisyonda veya genel kurulda değişiklikler de yapılabilir. Varlık barışının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra uygulamaya yönelik tebliğ de yayımlanacaktır. Söz konusu düzenlemelerin tümü üzerinden varlık barışını bu köşede ayrıca ele alacağımızı da şimdiden söyleyebiliriz.

5 puanlık indirim uygulaması

Hali hazırda kurumlar vergisi (KV) oranı yüzde 22 oranında hesaplanıyor. (K.V.K. Geçici Md. 10) Ancak bu geçici olarak; üç yıl için (2018, 2019 ve 2020) geçerli-uygulanan bir oran. Aslında kurumlar vergisi oranı yüzde 20. (KVK Md. 32) Dolayısıyla normalde 2021 ve sonraki yıllarda yüzde 20 oranı geçerli olacak… Yeni yasa teklifinde (Md.33) bu yüzde 20’lik oranın üzerinden de 5 puana kadar indirim yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülüyor. Ayrıca yasa teklifinde; halka açılan şirketlere de kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak (beş dönem boyunca) uygulanacağına ilişkin bir hüküm de ekleniyor. En az yüzde 20 oranında halka arz koşulu da getiriliyor bu indirimin uygulanabilmesi için… Bankalar ve finans şirketlerinin bu 2 puanlık indirimden yararlanamayacağı da öngörülüyor yeni düzenlemede.

İlgili Makaleler