Personel Alımı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yeni Bir İlan Yayınladı! Bilgisayar Mühendisi, Büro Personeli…

Yükseköğretim kurumlarının amacı dış değerlendirmesini yapmak, Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek ve Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olan Yükseköğretim kalite kurulu yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre 5 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Son başvurular 10 Eylül 2021 tarihine kadar kabul edilecek olan ilanın detayları…

Genel Şartlar:
1.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4.Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylar, başvurularını 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAKKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

Özel Şartlar:
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;
Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.
Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.

İlgili Makaleler