Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Kamu HaberleriPersonel Alımı

Zabıt Katibi Alımları Başladı! Yüksek Seçim Kurulu Duyurdu! Şartları Nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu duyurdu. Peki çok ilden zabıt katibi alımı yapılacak. Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) sona erecektir. Şartlara uyan zabıt katibi adaylarının kabul edileceği ilanın genel ve özel şartları nelerdir?

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
– Türk vatandaşı olmak,
– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmak,
– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans
mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az
70 puan almış olmak,

Özel Şartlar

– Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en
az lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) Enaz lise veya dengi okulmezunu olmak,
2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler