Gündem

Elektrik su doğalgaz sayaçlarında, şartlara uymayanlara büyük ceza!

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak, yeni değişiklikler yapılarak, Resmi Gazete’de yayınlandı! Yeni yasaya uymayan her kullanıcıya, cezai yaptırımlar uygulanacak.

Muayene Yönetmeliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik dahilinde, Elektrik, Su ve Gaz sayaçlarının hangi kontrol türlerine, kimler tarafından nerede ve nasıl yapılacağı yer alırken, yasaya uymayan usulsüzlük durumlarında ise, idari yaptırımları gerçekleşecek. Peki yürürlüğe girecek olan yasadaki değişikliler neler? Diyorsanız detaylar işte sizlerle…

Yeni değişiklikler neler?

Elektrik su ve gaz saçlarıyla ilgili yönetmelik dahilinde, sayaçların ilk, periyodik, ani, şikayet ve stok muayenesi olmak üzere çeşitli kontrollerden geçirileceği bilgisi verilirken sayacın muayeneleri ile ilgili kullanıcının seçtiği ya da anlaştığı servislerin, Bakanlığın İl Müdürlükleri kontrolünde gerçekleşeceği bilgisi verildi. Bu konuyla ilgili servis kullanımı için bakanlığa herhangi bir ödeme yapılmayacağı tip not olarak verildi.

Muayene işlemleri sırasında ise sayacın tip onayı bulunmaması ya da tip onayının bozacak bir şekilde değişiklik yapıldığı anlaşılması ile birlikte ilgili sayacın muayene raporuna işlenerek gerekli işlemlerin yapılacağı bilgisi verildi.

Söz konusu sayaçların muayene işlemleri sayacın bulunduğu yerden çıkarılıp servise götürülmesi, kullanıcının görevi dahilinde olacağı sayaçların muayene başvurusunun ise kullanıcısı veya kullanıcı adına yetki verilen servis aracılığıyla İl Müdürlüğüne yapılması gerektiğini bilgisi verilirken ilk periyodik ya da stok muayenelerinde uygun görülmeyen sayaçların mühürleneceği bilgisi verildi.

Para cezası kimlere uygulanacak

1 ocak 2014 illa 31 aralık 2019 dönemi dahilinde piyasaya arz edilmiş ya da son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış olan gaz iletim şebekesinde yahut iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaç listesinin kullanıcı tarafından bulunduğu ilin ilgili Müdürlüğüne gelecek yılın Şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve bu kapsamda da 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayacın takılması gerektiği bilgisi verildi.

İdari para cezası ise damga süresi geçmiş ölçü aletini fiilen kullanan kullanıcılara, uygulanacak ayrıca belirtilen süre zarfı dahilinde bildirilmeyen eksik ya da hatalı bildirilen kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye girecek

İlgili Makaleler