Personel Alımı

Bilkent Üniversitesi personel alim ilanı yayınladı.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü personel ilanına çıktı. Üniversite ilanında alınacak personel sayısı ve aranan niteliklere de yer verildi.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvuracak adayların 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Başvuru için gereken belgeler arasında noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri ile denklik belgesi (yurt dışında alınan diplomalar için), nüfus cüzdanı ve askerlik belgesi bulunmaktadır. Ayrıca adli sicil kaydını gösteren arşiv araştırmalı adli sicil belgesinin yanı sıra özgeçmiş, yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri gibi akademik çalışmaların yer aldığı dosyalar da başvuru esnasında sunulmalıdır.

Yabancı dil bilgisini göstermek için ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) sonuç belgesinin ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin (en az 85 puan) başvurudan itibaren 15 gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’na yapılmalıdır. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilere ve gerekli evraklara ise İşletme Fakültesi Dekanlığı’ndan ulaşılabilecektir.

İlgili Makaleler