Gündem

İzmir’ de İkamet Edenler! TOKİ Duyurdu! Açık Satış Şartları Nelerdir?

TOKİ önemli bir duyuruda bulundu. Ev sahibi olmak isteyen ve İzmir’ de ikamet eden vatandaşlar için TOKİ, resmi internet adresinden yaptığı açıklamaya göre İzmir Karabağlar ilçesinde toplamda 267 konutu satışa çıkardı. Açık satışı 30 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek olan İlbank İzmir Karabağlar da bulunan 267 konut projesinin detayları…

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ EVRAKLAR

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
– Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
– Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
– Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak; her taşınmaz için ayrı ayrı 20.000.-(Yirmibin) TL, katılım
teminatı ödemek zorundadırlar.
– Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale
bedelini ödemeye, tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini
içeren vekaletname,
– Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile
imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında “Açık Artırma Satış Şartnamesi”ni imzalayacaklardır.)

ÖDEME KOŞULLARI:

 Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır.
 Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş
ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım
yapılmayacaktır.
 Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, projenin teslimi
aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.
 Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga
vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.
 Vadeli konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz),
teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı
tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay
olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2022 tarihinde realize edilecektir.
 Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen
borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.
 Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak
Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin
İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin
KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18’i)
oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.
 Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.

İlgili Makaleler