Personel Alımı

Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak!

Adıyaman Üniversitesi Resmi Gazete’de yayımlanan son ilanı ile bünyesine yeni öğretim üyesi ve elemanları alacağını duyurdu.

Üniversite Resmi Gazete2de yayımladığı ilanda Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” (https://pdb.adiyaman.edu.tr/files/pdb.adiyaman.edu.tr/son%20kriterler.pdf) hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. İfadeleri ile personel alımları yapacağını belirtirken adayların uyum sağlamaları gereken şartları da belirtti. Üniversitenin belirttiği kanunlar kapsamındaki alım şartları neler? Başvuru süresi ne kadar? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…

Adıyaman Üniversitesi personel alım şartları neler?

Üniversitenin bünyesine almak istediği öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevlendirilecektir. Bununla beraber adayların başvurmak istedikleri kadroya göre şartları ve başvuru dilekçelerinde sunmaları gereken belgeler değişiklik göstermektedir.

Bunlarla beraber adayların 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamındaki maddelere göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, askerlik ile ilişiği bulunmamak, görevini yapmaya engel herhangi bir özrünün bulunmaması gibi şartlara uyum sağlaması gerekmektedir.

Başvuru detayları

Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi alımları için adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde  Profesör ve Doçent adaylarının Üniversite Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adayların başvurularında 28 Aralık 2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar adresinde mevcuttur.)

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.

5- Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.

6- Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.

7- ALES Sınav Sonuç Belgesi.

8- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

9- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

10- Adli sicil kaydı belgesi

11- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

12- Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)

İlgili Makaleler