Kamu HaberleriPersonel Alımı

Bölge Müdürlüğü Alım İlanı Yayınlandı! Hangi İllerde Alım Olacak?

Bugün yeni bir iş ilanı yayınlandı. Trabzon Ve Samsun illerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerine bölge müdürleri alınacak. Resmi internet sitesinde yayınlanan iş ilanına göre  başvurular Tarım Kredi Kooperatifleri resmi internet sitesinden kabul edilecek, son başvurular 06.08.2021 günü saat 18.00’da son bulacak. Yalnız KPSS sınavından en az 60 puan alanların kabul edileceği belirtildi.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

İlgili Makaleler